คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับมหาวิทยาลัย
 
แบบสงป 301 ดาวน์โหลด   แบบสงป 301 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แบบสงป 302 ดาวน์โหลด   แบบสงป 302 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แบบสงป 302_1 (รายละเอียด) ดาวน์โหลด   แบบสงป 302_1 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แบบสงป 302_2 (รายละเอียด) ดาวน์โหลด   แบบสงป 302_2 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับสำนักงานอธิการบดี
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี