คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เอกสารรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิต

รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่23) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่22) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่21) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่20) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่18) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี