คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2561

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2562

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2563