คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปรับวุฒิ

>>> ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ

>>> แบบตรวจสอบคุณสมบัติการปรับวุฒิและเอกสารประกอบการพิจารณา