คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร

เข้าสู่ระบบประชุม E-Meeting คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร

 

ปี 2563

ครั้งที่ วันที่ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม
1/2563  28 สิงหาคม 2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุม  

 

 

ปี 2562

ครั้งที่ วันที่ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม
1/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุม  

 

 

ปี 2561

ครั้งที่ วันที่ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม
1/2561 16 มีนาคม 2561 ตอบรับเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561
2/1561 22 มิถุนายน 2561 ตอบรับเข้าร่วมประชุม ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
3/2561 4 กรกฎาคม 2561 ตอบรับเข้าร่วมประชุม