คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กีฬาบุคลากรสำนักงานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

>>> เว็บไซต์เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขุนเลเกมส์

>>> กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

 

ระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฯ

>>> ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

>>> เซปักตะกร้อ

>>> จักรยานเพื่อสุขภาพ

>>> เทนนิส

>>> เทเบิลเทนนิส

>>> แบดมินตัน

>>> แอโรบิค

>>> กรีฑา

>>> กอล์ฟ

>>> ฟุตบอล

>>> วอลเลย์บอล

>>> ว่ายน้ำ

>>> เปตอง

 

ข้อมูลกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> ใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38