คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

การประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๐

ครั้งที่  วันที่ แบบตอบรับ รายงานการประชุม หมายเหตุ
1/2560 18 มกราคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2560  
2/2560 10 กุมภาพันธ์ 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2560  
3/2560  1 มีนาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560  
4/2560 25 เมษายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2560  
5/2560 19 มิถุนายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2560  
6/2560 5 กรกฎาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2560  
7/2560 19 กรกฎาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2560  
8/2560 25 ตุลาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2560  
9/2560 20 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ร่างรายงาน ครั้งที่ 9/2560  
10/2560 4 ธันวาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม    


yes คำสั่งคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ๒๕๖๐