คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

>>> ครั้งที่ 1  วันที่ 17 มิถุนายน 2562

>>> ครั้งที่ 2  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562