ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เทคนิคการใช้งาน Google Meet ให้รองรับผู้เข้าประชุม/เข้าเรียนมากกว่า 100 คน