ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การลงเวลาออนไลน์

การลงเวลาออนไลน์ 

 การลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ คือ ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลงเวลาสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง โดยจำเป็นต้องเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น  โดยอาจเลือกเข้าใช้งาน VPN ผ่านระบบ DMS ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้ง OpenVPN  เป็นทางเลือกที่ 2 (อ่านรายละเอียด) และมีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังต่อไปนี้  

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ocnfanpage

 

คำแนะนำ :