ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การติดตั้งผ่าน Mobile Application

ขั้นตอนการดาวน์โหลด APK และการติดตั้ง UBU Time Attendance (ระบบลงเวลาผ่าน Mobile Application)  

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ocnfanpage

1. เอกสารแนะนำ Application 

 

2. คลิปวีดีโอขั้นตอนการติดตั้ง