ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test 2023) รอบสอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2566


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , 13:32:04     (อ่าน 67 ครั้ง)  


ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test 2023) รอบสอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1