ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล ปขมท.


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 13 มีนาคม 2566 , 09:09:16     (อ่าน 30 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล ปขมท.  ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1