ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น " รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 24 มกราคม 2566 , 10:10:14     (อ่าน 5 ครั้ง)  


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น " รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1