ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระหัสบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 10 มกราคม 2566 , 16:20:43     (อ่าน 6 ครั้ง)  


ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระหัสบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1