ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 9 มกราคม 2566 , 16:54:38     (อ่าน 143 ครั้ง)  


ผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่
16-20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้

1) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

2) ใบรับรองแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช

3) รูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  9  รูป

4) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับไฟล์แนบ : ไฟล์ 1