ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 6 มกราคม 2566 , 14:33:06     (อ่าน 13 ครั้ง)  


ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย  ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1