ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 28 ธันวาคม 2565 , 14:52:31     (อ่าน 50 ครั้ง)  


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1