ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์กาทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communicaton in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 7 ธันวาคม 2565 , 10:49:42     (อ่าน 133 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์กาทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communicaton in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1