ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิาตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ฉบับภาษาอังกฤษ


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 , 13:57:40     (อ่าน 53 ครั้ง)  


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิาตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ฉบับภาษาอังกฤษ ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1