ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรับตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวทาง TQA


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ,     (อ่าน 77 ครั้ง)  


     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรับตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวทาง TQA (Thailand Quality Award) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้นำแนวทางนี้มาเป็นเครื่องมือในการกำกับและพัฒนาหน่วยงานให้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย นำโดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงการต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร        ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม  กรรมการ
3. อาจารย์สายเพชร อักโข                       กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์                เลขานุการ