ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 9


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 9 กันยายน 2565 , 10:45:39     (อ่าน 25 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 9 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1