ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE(Backward Curriculum Design)รุ่นที่ 13


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 9 กันยายน 2565 , 10:40:15     (อ่าน 10 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 13 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1