ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมือ No Gift Policy งดการให้/การรับ ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดแก่ผู้บริหาร และบุคลากร


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 7 กันยายน 2565 , 09:12:27     (อ่าน 288 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอความร่วมมือ No Gift Policy งดการให้/การรับ  ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทุกเทศกาลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต