ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักภาพสายสนับสนุน หัวข้อ เทคนิคการเขียนคู่มือปกิบัติงานและงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 , 09:19:52     (อ่าน 6 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักภาพสายสนับสนุน หัวข้อ เทคนิคการเขียนคู่มือปกิบัติงานและงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1