ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ,     (อ่าน 145 ครั้ง)  


     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ดำเนินการก่อตั้งมาครบรอบปีที่ 25 จึงได้ทำบุญวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครบรอบ 25 ปี  ตั้งแต่เวลา 08.30 -14.30 น. โดยจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตาหารเพล ถวายสังฆทาน ณ ห้อง Smart Learning Zone ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์กร สร้างจิตสำนึกรักและผูกพันกับองค์กร เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย