ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เเนวทางเเละหลักเกณฑ์ก่รจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนองบประมาณวิจัย fundamental fund ปี 2567


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 22 มิถุนายน 2565 , 10:47:40     (อ่าน 102 ครั้ง)  


เเนวทางเเละหลักเกณฑ์ก่รจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนองบประมาณวิจัย fundamental fund ปี 2567 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1