คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 7


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2565 , 10:26:05     (อ่าน 8 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 7 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1