คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนระดับรายวิชา (CLO Formulation) รุ่นที่ 4


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2565 , 15:16:06     (อ่าน 11 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนระดับรายวิชา (CLO Formulation) รุ่นที่ ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1