ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์สัญจร


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ,     (อ่าน 92 ครั้ง)  


       วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้การต้อนรับและร่วม กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์สัญจร ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และนักวิเทศสัมพันธ์ ให้แนะนำการใให้บริการและสร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี