ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

OCN Road Show 2022 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ,     (อ่าน 115 ครั้ง)  


          วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร "OCN Road Show 2022" เพื่อการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ บริการวิชาการในการแก้ไขปัญหาและการใช้งาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดย ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง โดยมี อาจารย์ วดียา เนตรพระ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี