ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 22 เมษายน 2565 ,     (อ่าน 173 ครั้ง)  


        สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อบรมการป้องกันและระงับอัคคีเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  นำโดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11 ชั้น 3 และบริเวณรอบอาคาร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย