ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรม การใช้งานระบบประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสำนักฯ


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,     (อ่าน 154 ครั้ง)  


    วันที่ 15 ก.พ. 65 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมระบบประเมินผลปฏิบัติราชการ ตาม TOR เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17 ชั้น 3 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักเข้าร่วมอบรม