คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 12 ตุลาคม 2564 , 16:32:05     (อ่าน 20 ครั้ง)  


บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1