คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ระลอกใหม่(ฉบับที่9): ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 8 ตุลาคม 2564 , 16:44:19     (อ่าน 13 ครั้ง)  


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ระลอกใหม่(ฉบับที่9): ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1