คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับภาษาอังกฤษ


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 21 เมษายน 2564 , 10:23:09     (อ่าน 287 ครั้ง)  


ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับภาษาอังกฤษ ตามเอกสารแนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1