ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563


โพสโดย กมลวรรณ จันทป     โพสวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ,     (อ่าน 945 ครั้ง)  


            คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อดำเนินการวางแผนในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยมี นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุม โอกาสนี้  นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา