ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย "OCN Services Sharing 2021" ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ,     (อ่าน 455 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรม "OCN Services Sharing 2021"  ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้อง Smart Learning Zone ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     ภายในกิจกรรม จัดให้มี การบรรยายและนำเสนอ “UBU Single Sign-On” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ นายจิรานุวัฒน์  จันทรุกขา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย นางสาวอังคณา  ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง นำเสนอเกี่ยวกับบริการห้องต่าง ๆ , ระบบ Monitoring VoIP , PR ตารางการ Training 2021 ,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ การเรียนการสอนและสนับสนุนการทำงาน ,การบรรยายและนำเสนอ UBU iOT Wifi, บรรยายและนำเสนอ UBU LMS เวลา 09.00 - 12.00 น. รวมไปถึงการให้บริการคำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ ติดตั้งโปรแกรม/ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 และมีการร่วมลุ้นรางวัลระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลจากการตอบแแบประมเินความพพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม บางส่วนดูผ่านทางไลฟ์ออนไลน์ทาง ocnfanpage