คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ,     (อ่าน 317 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์