คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ฝึกอบรมและซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ,     (อ่าน 345 ครั้ง)  


          สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ฝึกอบรมและซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักศึกษาฝึกงานเข้าร่วม ดังนี้ 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม LOCKARD ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ
เวลา 09.00 -12.00 น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่องการทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แผนดับเพลิงและแผนอพยพ รวถึงสาธิตวิธีดับเพลิง และซ้อมแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ