ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ,     (อ่าน 613 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563