คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 19 มิถุนายน 2563 , 16:28:18     (อ่าน 14 ครั้ง)


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563