ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บรรยายพิเศษ "การรับมือกฎหมายดิจิทัล" ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 6 มีนาคม 2563 ,     (อ่าน 577 ครั้ง)  


       สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดบรรยายพิเศษ "การรับมือกฎหมายดิจิทัล"
โดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย