ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม UBU-Roadshow สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและสำนักวิทยบริการ


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 22 มกราคม 2563 ,     (อ่าน 625 ครั้ง)  


     กิจกรรม UBU-Roadshow โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอนโยบายสภามหาวิทยาลัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์และทิศทางของมหาวิทยาลัย ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและสำนักวิทยบริการ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 3c10-11 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย