คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ,     (อ่าน 1,017 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562