คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ,     (อ่าน 1,489 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ณ ห้อง 3C 10-11 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย