คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ,     (อ่าน 711 ครั้ง)  


   สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วม