คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีงบประมาณ 2561


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ,     (อ่าน 828 ครั้ง)  


สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก  ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561