คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ งาน EdTex 2018


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ,     (อ่าน 722 ครั้ง)  


    ผู้บริหารแและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 11 -12 พ.ค. 2561 ดังนี้

- 11 พ.ค. 2561 ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
- 12 พ.ค. 2561 ที่งาน EdTex 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์