คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนวทางการจัดการมาตรการป้องกันการทุจริต

พ.ศ. แนวทางการจัดการมาตรการป้องกันการทุจริต แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
2562
2563