คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ     โพสวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,     (อ่าน 239 ครั้ง)  


 ดูภาพกิจกรรม

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมสักการะพระพรหม ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และภายในงานยังมีซุ้มบริการอาหารเครื่องดื่มจาก อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เผยว่า รู้สึกขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดขึ้นทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 7 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมรำลึกถึงความสำคัญ ของคณะฯ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อไป และเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามสืบไป พร้อมทั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรและนักศึกษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร